European Scientific e-Journal
EU, Czech Republic, Ostrava-Hlučín
1. Napište článek s jedinečným obsahem a názvem.
2. Vyplňte REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ autora v ruském nebo jiném (rodném) jazyce.
3. Získejte odpověď s prozatímním číslem článku.
4. Zašlete článek redaktorovi – – pro kontrolu vědecké podstaty textu a antiplagiátorství.
5. Obdržíte potvrzení o zveřejnění a fakturu.
6. Článek bude předložen recenzní komisi.
7. Poté bude článek odeslán do redakční rady.
Článku je přiděleno číslo DOI a je zahrnuto v platbě.
Správa časopisu vás informuje o všech fázích registrace vašeho článku a zasílá elektronický certifikát autora.
1.
Doporučujeme formátovat články podle struktury STANDARDU ESEJ, zejména pokud jde o zprávu o výsledcích výzkumu.
2.
Článek by měl obsahovat následující části: relevance, úvod, závěr, seznam zdrojů informací. Doporučujeme rozdělit hlavní část článku na 2–3 odstavce a nadpisovat je.
3.
Formát souboru je Word.
4.
Pole - 2 cm.
5.
Číslování stránek - vpravo dole.
6.
Písmo - New Roman Times.
7.
Velikost písma - 14.
8.
Řádkování - 1.5.
9.
Záhlaví článku:
9.1
Na pravém řádku po řádku – celé jméno, titul a titul autora (pokud existují), regálie (pokud existují), členství ve sdruženích a svazech (pokud existují), pozice (pokud existují), místo výkonu práce a rozdělení (pokud existují), osobní nebo pracovní e-mailem;
9.2
Za řádkovou mezerou je nadpis tučně s velkým písmenem (ne velkými písmeny!!!);
9.3
Za řádkovým prostorem nalevo přejděte Annotation: a pod text anotace (ne více než 6 řádků);
9.4
Níže vlevo je položka Klíčová slova: a pod klíčovými slovy a frázemi (v textu článku není použito více než 12 slov);
9.5
Pokud článek není napsán v angličtině, pak níže opakujte všechna data v odstavcích 9.1-9.4 v angličtině. Pokud nemluvíte anglicky, pomůžeme vám s úpravami – nebojte se.
10.
Další je řádek. Text článku by měl mít od 15 do 40 tisíc znaků, bez nadpisu a seznamu informačních zdrojů.
11.
Za textem článku, mezerou a nadpisem Seznam zdrojů informací.
12.
Seznam zdrojů je sestaven v abecedním pořadí (první písmeno příjmení autora nebo první písmeno názvu, pokud není uveden žádný autor).
13.
Odkazy na zdroje informací v textu by měly být uzavřeny v hranatých závorkách a měla by před nimi být tečka nebo čárka. Pokud jsou použity 2 zdroje, jsou odděleny středníkem [3; 6], jsou-li použita čísla zdroje a stránky, jsou oddělena čárkou [3, 25-26] nebo [3, s. 25-26].
14.
Ilustrace v textu by měly být ve formátu .jpeg , ne více než 10 kusů. Velikost každého obrázku není větší než 150 kB, velikost na stránce není větší než 1/2 výšky, obtékání textu je "shora-dolů". Podepsáno pod obrázkem. Ilustrace je očíslována (obr. 1, obr. 2 ...).
15.
Ilustrace lze umístit do textu nebo za seznam informačních zdrojů jako část Dodatek na nové stránce. Pravidla registrace – viz bod 14 výše.
Powered by: Amiro.CMS