Klironomy Journal
EU, Czech Republic, Ostrava-Hlučín
Evropský vědecký elektronický časopis 21 století
Volný přístup ke všem článkům a sbírkám
Široká škála vědeckých směrů
Online publikace a pravidelné on-line konference
Zveřejnění příslušných pravidel registrace a vědeckosti článku do 14 dnů
Indexování článků v předních vědeckých základnách světa
Elektronický certifikát autora článku a účastníka konferencí
Jednotná nízká cena za články od 15.000 do 40.000 tištěných známek
Číslo DOI pro každý článek je zahrnuto v ceně publikace
Nízká cena za zveřejnění monografií a vědeckých studií s přidělením čísla ISBN
Powered by: Amiro.CMS