European Scientific e-Journal
EU, Czech Republic, Ostrava-Hlučín
Všeobecné obchodní podmínky
Anisiia Tomanek OSVČ poskytuje služby v oblasti publikace vědecké literatury, uměleckých galerií a vzdělávacích služeb. Organizace nevyrábí ani neprodává materiální zboží.

Klient Anisiia Tomanek OSVČ platí za poskytování následujících služeb:

  • publikování vědeckých článků;
  • publikace vědeckých monografií;
  • publikace uměleckých galerií;
  • publikování sbírek uměleckých ilustrací;
  • poskytování vzdělávacích materiálů pro vzdělávací programy.

Zákazník má právo:

  • požadovat, aby se odstranily nepřesnosti v poskytnutých materiálech, pokud k tomu došlo při úpravách textu;
  • požadovat bezplatné opakované poskytování služeb v případě neplnění povinností organizací;
  • požadovat náhradu ve formě částečné náhrady nákladů na služby, pokud organizace nebyla schopna splnit své závazky v termínu;
  • požadovat úplné vrácení nákladů na službu v případě, že organizace nebyla schopna splnit své závazky v dodatečně stanovené lhůtě, která byla dohodnuta s klientem.
Powered by: Amiro.CMS